Internet of Things, Big Data og Artificial Intelligence – Den digitale tidsalder åbner op for mange nye muligheder. Den fremskynder forandringer. Den forbinder mange områder i virksomheden. Derudover har den indflydelse på, hvordan vi arbejder og kommunikerer med vores kunder og partnere.

Digital Transport Monitoring

Filmstreifen play
True
http://www.lkw-walter.dk/-/m/images/lkw/kunden/digital/filmstreifen.gif
LKW WALTER arbejder intensivt på optimering af processer ved hjælp af digitale løsninger. Vi forenkler og automatiserer transporter med vores nye teknologier og koncepter. Med det mål at integrere alle deltagere og processer langs forsyningskæden, øge transparens og datakvalitet og fremskynde informations- samt datastrømme.

7 gode grunde for LKW WALTER

Bliv overbevist om dine fordele! Klik her, hvis du ønsker at modtage et uforpligtende tilbud.

Dine fordele ved digitaliseringen i enkeltheder

Hurtiger informations flow med Transport-monitorering Hurtiger informations flow med Transport-monitorering

Hurtiger informations flow med Transport-monitorering

Vores køretøjer er udstyret med den mest moderne telematik. Vi overvåger den fuldautomatisk. Systemerne beregner løbende det forventede ankomsttidspunkt (ETA) under hensyntagen til chaufførens resterende køretid og den aktuelle trafiksituation. På den måde ved vi altid, hvor dit læs er, og hvornår lastbilen ankommer til læsse- eller lossestedet. Ved uplanmæssige afvigelser får vores transport manager straks besked og kan undersøge alternative løsninger.


Bevar overblikket over dine transporter! Naturligvis kan du også selv følge hele transportforløbet og ETA. Vores kundeportal CONNECT viser dig de respektive realtids-informationer lige fra ordretildeling til losning. Dette vidensforspring kan du udnytte til at optimere dine processer.


TIL DIN FORDEL

 • Informationer til tiden
 • Optimeret udnyttelse af læsseramper
 • Undgå stilstand
 • Forbedret kundeservice
 • Automatisering af dine arbejdsrutiner
Skræddersyet afvikling af transport Skræddersyet afvikling af transport

Skræddersyet afvikling af transport

LKW WALTER tilbyder dig individuelt tilpassede transportløsninger. For at kunne gøre det, er vi nødt til hele tiden at stille alle informationer om dine specielle behov til rådighed for vores medarbejdere. Af den grund gemmer vi dine transportrelevante kundeinformationer i EN central vidensdatabase.


Desuden kan vi med „Business-Rule-Configurator“ tage hensyn til dine specifikke arbejdsskridt. Derved er vi i stand til at administrere dine forretningsrutiner og definere både individuelle og automatiserede overvågningsprocesser. Det muliggør en nøjagtig administration af hele transportprocessen og øger effektiviteten ved planlægning og gennemførelse.


TIL DIN FORDEL

Hensyntagen til individuelle krav ved planlægning & gennemførelse:
 • Åbningstider
 • Adviseringer
 • Lastsikringsudstyr o. m. a.
Top-informerede chauffører takket være LOADS TODAY-appen. Top-informerede chauffører takket være LOADS TODAY-appen.

Top-informerede chauffører takket være LOADS TODAY-appen.

En god chauffør er en af hovedfaktorerne i en vellykket transport. Vores LOADS TODAY-app spiller her en vigtig rolle. Den forkorter indlæringsfasen for nye chauffører og forsyner dem med informationer om dine individuelle krav.


Med „virtuelle checkpoints“ fokuserer vi på de individuelle forskrifter ved din virksomhed. Betræder chaufføren et af os indrettet kontrolpunkt, modtager han de forskrifter, der gælder for dine læsse- og lossesteder, på LOADS TODAY-appen. På den måde har han de rigtige informationer på det rigtige tidspunkt.


Derudover formidler app-baserede e-learnings på en enkel måde fagspecifikke indhold til chaufførerne. For eksempel om det personlige sikkerhedsudstyr eller foranstaltninger til forbedring af lastsikring.


TIL DIN FORDEL

 • Forkortet læringsfase for chauffører
 • Optimal service ved transportgennemførelse
 • Klart forståelig e-learning med billeder & videoer
Din vare i sikre hænder Din vare i sikre hænder

Din vare i sikre hænder

LKW WALTER garanterer ved hjælp af forskellige foranstaltninger den bedst mulige transportsikkerhed. For eksempel er det kun godkendte chauffører, der arbejder for os. Desuden vælger vi under hensyntagen til planlagte leveringstider den hurtigste og sikreste transportrute.


Mens din vare er undervejs, overvåger vi transporten døgnet rundt med moderne telematik-systemer. Vores chauffører har ordre på kun at benytte auditerede og sikre parkeringspladser, når de holder pause. Vores individuelt indrettede „Geofencing“ informerer dig automatisk om, hvornår køretøjet ankommer til læsse- og lossestedet.


TIL DIN FORDEL

 • Forhøjelse af transportsikkerheden
 • Brug af auditerede parkeringspladser
 • Undgåelse af „no-go“-zonen (fx tyveri-hotspots)
Fleksibel kapacitet ved svingende voluminer Fleksibel kapacitet ved svingende voluminer

Fleksibel kapacitet ved svingende voluminer

Da vi arbejder sammen med usædvanlig mange transportpartnere, der alle er godkendte, er vi i stand til at reagere ekstra hurtigt på sæson- og konjunkturudsving.


Ved et tryk på en knap får vi et overblik over den samlede fragtkapacitet i hele foretagendet og hvilke lastbiler, der netop er ledige og i nærheden af dig. Derved undgår vi den (tids-)krævende søgning efter egnet lasterum.


Vores transportmanagere er opmærksomme på at undgå tomkørsler og samle den til rådighed værende kapacitet for at kunne reagere fleksibelt på dine behov. Yderligere sikrer vi ved fremadskuende planlægning, at der også er tilstrækkelig med fragtrum til rådighed for dig i tider med høj volatilitet.


TIL DIN FORDEL

 • Ekstra kapaciteter
  - I hele Europa
  - På vejen og i kombineret transport
 • Udelukkende godkendte transportpartnere
CONNETCT - Med et klik har du overblik over dine ordrer CONNETCT - Med et klik har du overblik over dine ordrer

CONNETCT - Med et klik har du overblik over dine ordrer

På vores kundeportal CONNECT kan du afvikle dine transportordrer hurtigt og nemt. Du sender din booking online, modtager information om lastbiler og kan downloade fragtdokumenterne direkte.


Desuden kan du følge din transport live på CONNECT. Fra ordretildeling til losning modtager du information om dit læs' forventede ankomsttidspunkt (ETA) samt allerede tilbagelagte etapper. Ved uplanmæssige begivender som fx trafikkø kan du holde dig opdateret.


CONNECT fås på 27 sprog og fungerer hånd i hånd med LOADS TODAY-appen. Chaufføren bekræfter afsluttede etapper som fx læsning og gemmer det i appen. Du modtager også disse informationer i kundeportalen. På den måde har du altid og til enhver tid overblik over dine ordrer.


TIL DIN FORDEL

 • Til rådighed døgnet rundt (24/7)
 • Ordreoversigt med aktuel transportstatus
 • Fragtdokumenter til download

Kundeportal CONNECT

Connectivity Connectivity

Connectivity

LKW WALTER udnytter den nyeste teknologi for at gøre samarbejdet med dig endnu mere effektivt. Derved optimerer vi løbende transportprocessen og automatiserer den der, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Det giver mange fordele. Fx mindre administration af rutiner, der gentager sig.


Optimering af transportprocesser betyder for os tilpasning til din IT. Via vores standardiserede API-brugerflade (Application Programming Interface) tilbyder vi dig muligheden for at automatisere dine processer og dermed bidrage til en effektiv og hurtig dataudveksling.


Vigtigt: Vi kan behandle næsten alle formater! For eksempel den elektroniske dataudveksling. Efter ønske kan også individuelle IT-løsninger anvendes.


TIL DIN FORDEL

 • Afhentning af dine data - 100% datakvalitet
 • Automatiske status- & positionsmeldinger
 • Teknisk og operativt sikker afvikling

Electronic Data Interchange (EDI)

Digitaliseringen skaber nye potentialer og muligheder. LKW WALTER udnytter disse med intelligente løsninger, der forenkler og automatiserer processerne og til stadighed øger transportkvaliteten. Eller sagt på en anden måde: LKW WALTER udformer allerede i dag morgendagens transport-løsninger.

Flere spørgsmål til digitalisering?

Har du brug for yderligere detaljer og almene informationer, eller har du særlige krav? Så udfyld kontaktformularen, og du vil straks modtage kontaktoplysninger om din personlige kontaktperson!

Yderligere information:

^ - Top

Dette websted anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige brugerefaring. Ved at klikke på "Acceptér" samtykker du i brugen af cookies. Ønsker du at udelukke bestemte cookies, så klik på her. Yderligere informationer om vores håndtering af dine data finder du i vores brugsbetingelser og Informationer om databeskyttelse

Acceptér