Hvad er incoterms?

Incoterms (International Commercial Terms) er standardiserede internationale handelsklausuler. De vedtages og udgives af Det internationale Handelskammer (aktuelt: Incoterms 2010). Parterne (sælger, køber) i en handel kan aftale en klausul i disse incoterms. Ved hjælp af incoterms reguleres sælgers og købers væsentligste forpligtelser, især risikoovergangen og leveringsomkostningerne mellem handelspartnerne.

Hvad reguleres i incoterms?

Når en leveringsklausul aftales, afklares især følgende punkter mellem aftalens partnere:
Stedet og tidspunktet for overgangen af risikoen for, at varen muligvis mistes (hhv. beskadigelse, tab, tyveri osv.)


Opdeling af omkostningerne for levering


Pligter i forbindelse med eksport eller importtold

Hvilke incoterms findes der?

Du finder en oversigt nedenfor:
Oplysningerne er en kortfattet version, der ikke gengiver det fulde omfang af parternes rettigheder og forpligtelser.

Forklaring af incoterms for landevejstransport

EXW - Ex Works/Ab fabrik (... angivet leveringssted)

Sælger bærer ingen omkostninger og ingen risiko ab fabrik/lager. Sælger skal hverken læsse varen på et transportmiddel, der afhentes, eller forestå eksportklarering, hvis dette skulle være nødvendigt.
EXW - Ex Works/Ab fabrik

FCA - Free Carrier/Frit fragtfører (... angivet leveringssted)

Sælger afholder omkostningerne og bærer risikoen ab fragtfører på afsendelsesstedet. Sælger forpligter sig til pålæsning på et transportmiddel, der afhenter, og hvis nødvendigt, at forestå eksportklarering.
FCA - Free Carrier/Frit fragtfører

CPT - Carriage paid to/Fragtfrit (... angivet bestemmelsessted)

Sælger skal indgå aftalen om transport og afholder omkostningerne til det angivne bestemmelsessted. Sælger er, hvis nødvendigt, forpligtet til at forestå eksportklarering. Køber bærer risikoen (tab, beskadigelse) fra varerne overdrages til den første fragtfører på afsendelsesstedet. Køber skal dog, hvis nødvendigt, forestå importklarering!
CPT - Carriage paid to/Fragtfrit

CIP - Carriage and Insurance paid to / Fragtfrit inkl. forsikring (... angivet bestemmelsessted)

Sælger skal indgå aftalen om transport og afholder omkostningerne til det angivne bestemmelsessted. Sælger er, hvis nødvendigt, forpligtet til at forestå eksportklarering. Sælger indgår også en forsikringsaftale om de risici (tab, beskadigelse), som køber bærer. Køber bærer risikoen (tab, beskadigelse) fra varerne overdrages til den første fragtfører på afsendelsesstedet. Køber skal dog, hvis nødvendigt, forestå importklarering!
CIP - Carriage and Insurance paid to / Fragtfrit inkl. forsikring

DAT - Delivered at Terminal /Leveret i terminal (... angivet terminal i destinationshavnen/på bestemmelsesstedet)

Sælger afholder omkostningerne og bærer risikoen for leveringen til den/det angivne terminal/sted, inklusiv aflæsning af det ankommende transportmiddel. Køber skal dog, hvis nødvendigt, forestå importklarering!
DAT - Delivered at Terminal /Leveret i terminal

DAP - Delivered at Place / Leveret angivet plads (... angivet bestemmelsessted)

Sælger stiller leveringen af varen til rådighed for køber klar til aflæsning på det ankommende transportmiddel på det angivne bestemmelsessted i importlandet og bærer risikoen indtil dette tidspunkt. Køber forestår importklarering og aflæsning!
DAP - Delivered at Place / Leveret angivet plads

DDP - Delivered Duty paid / Leveret fortoldet² (... angivet bestemmelsessted)

Sælger stiller varen, der er importklareret, til rådighed for køber klar til aflæsning på det ankommende transportmiddel på det angivne bestemmelsessted i importlandet og bærer risikoen indtil dette tidspunkt. Sælger er også forpligtet til at betale alle udgifter og alle toldformaliteter både for eksport og for import. Køber sørger for aflæsningen!
DDP - Delivered Duty paid / Leveret fortoldet²
² Hvis parterne ønsker, at bestemte udgifter (som f.eks. moms) ved import af varen udelukkes fra sælgers forpligtelser, bør dette klart fremgå som en relevant udtrykkelig tilføjelse i købsaftalen (det originale citat fra incoterms 2000) eller DAP bør anvendes.

Yderligere information:

^ - Top

Dette websted anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige brugerefaring. Ved at klikke på "Acceptér" samtykker du i brugen af cookies. Ønsker du at udelukke bestemte cookies, så klik på her. Yderligere informationer om vores håndtering af dine data finder du i vores brugsbetingelser og Informationer om databeskyttelse

Acceptér