Effektiv lastsikring afhænger af lastens art og begynder med den rigtige emballage, der er egnet til transport, pålæsning, anbringelse og sikring af lasten. Kun godt emballerede og anbragte varer kan sikres og transporteres transport- og trafiksikkert.

Lastsikringstyper

Den formsluttende lastsikring

Formsluttende lastsikring: Sikring i kørselsretningen med paller Formsluttende lastsikring: Sikring i kørselsretningen med paller

Ved den formsluttende lastsikring læsses lasten direkte og uden mellemrum til lastrummets begrænsning (endevæg, sidevæg, vognkæppe osv.) .
Den formsluttende pålæsning betragtes i kombination med XL-trailere som en særlig effektiv lastsikringsmetode.


Hvis dette ikke er muligt pa grund af lastens beskaffenhed, kan den formsluttende effekt opnas ved hjaelp af spaendband og hjaelpemidler.

Kraftslutning ved hjælp af nedsurring Kraftslutning ved hjælp af nedsurring

Den kraftsluttende lastsikring

Ved den kraftsluttende lastsikring øges lastens tyngdekraft ved at nedsurre lasten og dermed opnås en bedre lastsikring.


Dette opnår man f.eks. ved at nedsurre med spænderemme.

Kombineret formslutning og kraftslutning Kombineret formslutning og kraftslutning

Den kombinerede lastsikring

Ved den kombinerede lastsikring kombineres elementer fra den formsluttende og kraftsluttende lastsikring. Lasten læsses f.eks. mod endevæggen og fastsurres form- og kraftsluttende med spænderemme. I praksis er dette en meget hyppigt anvendt lastsikringsmetode.


De illustrationer, der er vist her, drejer sig om symbolbilleder. Du kan få informationsark med konkrete praktiske eksempler iht. EN 12195-1 på de forskellige lastsikringsmetoder til forskellige produktgrupper hos din kontaktperson.

Videoklip "Lastsikringstyper"

Lastsikringstyper play
True
http://www.lkw-walter.dk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Fysiske grundlag for lastsikring

Kraftpåvirkning af lasten under landevejstransport

Under normal kørsel (dette omfatter også fulde opbremsninger, accelerationer, undvigelsesmanøvrer og dårlige vejforhold) påvirkes lasten af enorme kræfter.


Eksempel: 0,5 G til siden betyder, at en last med en egenvægt på 10 ton kan trykke på presenningen med kræfter op til en vægt på 5 ton: 0,5 G = 50 % af egenvægten.Kraftpåvirkning af lasten under landevejstransport Kraftpåvirkning af lasten under landevejstransport

Friktionskoefficient µ (mü)

 

Når lasten står på ladet, opstår der friktion mellem lasten og sættevognens bund, der udtrykkes med friktionskoefficienten. Den anvendes til beregning af lastens evne til at glide og det nødvendige antal spænderemme.

Spænderemme og hjælpemidler til lastsikring

Lastsikringsmidler (spændbånd, kantskånere, skridsikre måtter) i tilstrækkeligt antal og i upåklagelig stand er en grundlæggende forudsætning for effektiv sikring af lasten.
Spænderem med skralde med langt greb Spænderem med skralde med langt greb Udstyr til måling af forspændingskraft Udstyr til måling af forspændingskraft

Spænderemme og udstyr til måling af forspændingskraften

Spænderemme anvendes først og fremmest til at skabe en kraft- og formsluttende lastsikring på køretøjet. Ved hjælp af nedsurring øges tyngdekraften og der opnås en bedre lastsikring. Man skelner principielt mellem:

 • Skralde med kort greb med en spændkraft på ca. 350 daN (kg)
 • Skralde med langt greb med en spændkraft på ca. 500 daN (kg)

Den effektive spændkraft afhænger principielt af, med hvilken kraft spænderemmen spændes med skralden. Derfor kan den effektivt opnåede spændkraft kun beregnes med udstyr til måling af forspændingskraften.

Videoklip "Håndtering afspændbånd"

Håndtering afspændbånd play
True
http://www.lkw-walter.dk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Hjælpemidler: Skridsikre måtter og kantskånere

Principielt øger skridsikre måtter friktionskoefficienten. Denne egenskab er ved lastsikring dog kun en fordel med bestemte produkter. Til andre produkter kan brugen af disse endda have negative virkninger (varen glider f.eks. på pallen, øget vippeeffekt).

Kantskånere beskytter ikke kun lasten og spænderemmen, men er et effektivt hjælpemiddel til lastsikringen. De fordeler forspændingskraften ensartet.

LKW WALTER har som standardudstyr 20 spænderemme med. Skridsikre måtter og kantbeskyttere findes ikke som standard-produkter. Kunden skal, afhængigt af dets anvendelse, definere, hvilket produkt, der skal bruges og med hvilke egenskaber.

Ansvar inden for lastsikring

CMR

CMR er det vigtigste, juridiske grundlag for at gennemføre internationale transporter og regulerer også ansvaret for lastsikringen.


Artikel 17.4. b. og c.

Fragtmanden fritages (…) for erstatningsansvar, hvis tabet eller skaden er sket på grund af følgende typer af særlige farer i forbindelse med enkelte eller flere omstændigheder.

 1. Fejl eller mangler på emballagen, hvis varerne ifølge deres natur er udsat for skader ved manglende eller ukorrekt emballage.
 2. Læsning, anbringelse eller aflæsning af varen udført af afsender, modtager eller tredjemand, der handler på vegne af afsender eller modtager.
Ansvar inden for lastsikring

Ansvaret for lastsikringen reguleres af forskellige juridiske grundlag. Først og fremmest deler afsenderen (læssepersonalet) og fragtmanden (chaufføren) ansvaret for den korrekte lastsikring.


Transportsikker pålæsning

 • Lasten og dens emballage skal være i en ordentlig tilstand og være egnet til transporten (stabil emballageenhed).
 • De anvendte paller eller andre hjælpemidler til pålæsning skal være teknisk fejlfri.
 • Lasten skal være anbragt og sikret således, at den ikke kan glide, at skader undgås og den ikke kan vælte eller falde af køretøjet.

Driftssikker pålæsning

 • Overholdelse af den tilladte totalvægt
 • Overholdelse af det tilladte akseltryk
 • Overholdelse af køretøjets tilladte dimensioner inkl. lasten
 • Kontrol undervejs af gennemførte lastsikringsforanstaltningers effektivitet, f.eks. efterfølgende fastspænding af surringsmidlerne
 • Køretøjets funktioner må ikke hindres (anbringelse i den ene side, toptung last)

Standarder for lastsikring

EN standarder er gældende i hele EU. De definerer den internationale standard for en ensartet og korrekt lastsikring.

De mest almindelige standarder, der er gældende inden for vores område er:

 • DIN EN 12195-1:2014 Fastlæggelse af korrekt lastsikring
 • DIN EN 12642 Køretøjets karosseri (L-/‚normal‘ hhv. XL-trailer)
 • DIN EN 12640 Surringspunkter (f.eks. surringsøsernes holdekraft og anordning på traileren)
Kombineret transport Kombineret transport

Lastsikring i kombineret transport

I kombineret transport skal lasten sikres mod større kraftpåvirkninger i begge kørselsretninger (Jernbane - 1 G) og til siden (Færge 0,7 G) mod at glide. Trailere/veksellad læsses til jernbanetransport på togvognene både i og mod kørselsretningen.

XL-trailer versus standard-trailer

I modsætning til en standard-trailer, har XL-traileren egenskaber til lastsikring, der understøtter lastsikringen positivt - f.eks. en forstærket endevæg, et kraftigere karosseri og forstærkede sidepresenninger. Vores egen vognpark med trailere, der kan omlastes med en kran, består udelukkende af XL-trailere.

Eksperter i lastsikring

Afsenderen, som kender varen og emballagen, har ansvaret for, hvor transportsikkert varerne skal anbringes og sikres!


LKW WALTER giver INGEN ekspert-tips og rådgiver IKKE kunden eller afsenderen med henblik på optimerede eller korrekte lastsikringsforanstaltninger!


Den korrekte lastsikring afhænger af varens og emballagens beskaffenhed. Få derfor personlig rådgivning, der er tilpasset dit produkt, af lastsikringseksperter.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • European Commission
 • Forsikringseksperter
 • Rådgivningsfirma Lastsikring

Yderligere information:

^ - Top

Dette websted anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige brugerefaring. Ved at klikke på "Acceptér" samtykker du i brugen af cookies. Ønsker du at udelukke bestemte cookies, så klik på her. Yderligere informationer om vores håndtering af dine data finder du i vores brugsbetingelser og Informationer om databeskyttelse

Acceptér