Effektiv lastsikring afhænger af lastens art og begynder med den rigtige emballage, der er egnet til transport, pålæsning, anbringelse og sikring af lasten. Kun godt emballerede og anbragte varer kan sikres og transporteres transport- og trafiksikkert.

Kraftpåvirkning af lasten under transporten

Under normal kørsel (dette omfatter også fulde opbremsninger, accelerationer, undvigelsesmanøvrer og dårlige vejforhold) påvirkes lasten af enorme kræfter.


Eksempel: 0,5 G til siden betyder, at en last med en egenvægt på 10 ton kan trykke på presenningen med kræfter op til en vægt på 5 ton: 0,5 G = 50 % af egenvægten.

Kraftpåvirkning af lasten under landevejstransport

Kraftpåvirkning af lasten under landevejstransport Kraftpåvirkning af lasten under landevejstransport

Kraftpåvirkning af lasten under kombineret transport

Kombineret transport Kombineret transport

Lasten påvirkes af større kræfter ved rangering af jernbanevogne på banegårde og ved rulle- og krængebevægelser på skibe end ved trucking på landevejen.


Dette kræver ved kombineret transport øgede lastsikringsforanstaltninger:


  • Trailerne læsses også på jernbanevognen modsat kørselsretningen, derfor skal lasten også være sikret mod at glide bagud.
  • Sørg for, at der er en optimal vægtfordeling på traileren - Undgå topbelastninger, eller belastninger af bagenden!
  • Kontroller endnu engang før hver overdragelse til terminalen/havnen, eller ved hver modtagelse af traileren, at lasten er sikret korrekt (f.eks. at spændbåndene er spændt tilstrækkeligt).

Kraftpåvirkning under kombineret transport - jernbane

Kraftpåvirkning under kombineret transport - jernbane Kraftpåvirkning under kombineret transport - jernbane

Kraftpåvirkning under kombineret transport - skib

Kraftpåvirkning under kombineret transport - skib Kraftpåvirkning under kombineret transport - skib

Lastsikringstyper

Den formsluttende lastsikring

Ved den formsluttende lastsikring læsses lasten direkte og uden mellemrum til lastrummets begrænsning (endevæg, sidevæg, vognkæppe osv.) .
Den formsluttende pålæsning betragtes i kombination med XL-trailere som en særlig effektiv lastsikringsmetode.
Hvis dette ikke er muligt på grund af lastens beskaffenhed, kan den formsluttende effekt opnås ved hjælp af spændbånd og hjælpemidler. Effektive metoder til lastsikring med spændbånd er f.eks. cross- og spring-lashing, eller top- eller krydsforankring.

Den kraftsluttende lastsikring

Ved den kraftsluttende lastsikring øges lastens tyngdekraft ved at nedsurre lasten og dermed opnås en bedre lastsikring.
Kraftsluttende lastsikring: Ved nedsurringen mister remmene fastsurringskraft med en aftagende vinkel Kraftsluttende lastsikring: Ved nedsurringen mister remmene fastsurringskraft med en aftagende vinkel

Den kombinerede lastsikring

Ved den kombinerede lastsikring kombineres elementer fra den formsluttende og kraftsluttende lastsikring. Lasten læsses f.eks. mod endevæggen og fastsurres form- og kraftsluttende med spænderemme. I praksis er dette en meget hyppigt anvendt lastsikringsmetode.
Sikring til kombineret transport - fremad, til siden og bagud, ved anvendelse af skridsikre måtter Sikring til kombineret transport - fremad, til siden og bagud, ved anvendelse af skridsikre måtter
De illustrationer, der er vist her, drejer sig om symbolbilleder. Du kan få informationsark med konkrete praktiske eksempler iht. EN 12195-1 på de forskellige lastsikringsmetoder til forskellige produktgrupper hos din kontaktperson.

Videoklip "Lastsikringstyper"

Lastsikringstyper play
True
http://www.lkw-walter.dk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Spænderemme og hjælpemidler til lastsikring

Lastsikringsmidler (spændbånd, kantskånere, skridsikre måtter) i tilstrækkeligt antal og i upåklagelig stand er en grundlæggende forudsætning for effektiv sikring af lasten.
Spænderem med skralde med langt greb Spænderem med skralde med langt greb Udstyr til måling af forspændingskraft Udstyr til måling af forspændingskraft

Spænderemme og udstyr til måling af forspændingskraften

Spænderemme anvendes først og fremmest til at skabe en kraft- og formsluttende lastsikring på køretøjet. Ved hjælp af nedsurring øges tyngdekraften og der opnås en bedre lastsikring. Man skelner principielt mellem:

  • Skralde med kort greb med en spændkraft på ca. 350 daN (kg)
  • Skralde med langt greb med en spændkraft på ca. 500 daN (kg)

Den effektive spændkraft afhænger principielt af, med hvilken kraft spænderemmen spændes med skralden. Derfor kan den effektivt opnåede spændkraft kun beregnes med udstyr til måling af forspændingskraften.

Videoklip "Håndtering afspændbånd"

Håndtering afspændbånd play
True
http://www.lkw-walter.dk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Hjælpemidler: Skridsikre måtter og kantskånere

Principielt øger skridsikre måtter friktionskoefficienten. Denne egenskab er ved lastsikring dog kun en fordel med bestemte produkter. Til andre produkter kan brugen af disse endda have negative virkninger (varen glider f.eks. på pallen, øget vippeeffekt).


Kantskånere beskytter ikke kun lasten og spænderemmen, men er et effektivt hjælpemiddel til lastsikringen. De fordeler forspændingskraften ensartet.


Registrer dig nu og bliv partner!

Yderligere informationer om "Lastsikring" er kun tilgængelig for partnere.
Registrer dig i dag og profiter af de mange fordele ved et samarbejde!

Yderligere information:

^ - Top

Dette websted anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige brugerefaring. Ved at klikke på "Acceptér" samtykker du i brugen af cookies. Ønsker du at udelukke bestemte cookies, så klik på her. Yderligere informationer om vores håndtering af dine data finder du i vores brugsbetingelser og Informationer om databeskyttelse

Acceptér